Asiakkaat

Asiakkaamme

Kuntien peruspalvelut kuten sosiaali- ja terveydenhuolto ja koulutoimi

palo- ja pelastustoimi, poliisihallinto

yksityiset ja julkiset työnantajat; sairaalat, terveyskeskukset, keskuslaitokset, hoitokodit, lääkäriasemat, yksityiset ammatinharjoittajat

erikoislääkäriyhdistykset


lääkeyhtiöt