Vanhemman reflektiivinen funktio ja sen arviointi.

8.12.2006

Koulutuspäivä 8.12. 2006 Tampereella

 Aihe:Vanhemman reflektiivinen funktio ja sen arviointi.

 Taustaa:Vanhemman reflektiivinen funktio (RF) tarkoittaa kykyä asettua pohtimaan omaa ja lapsensa kokemusta ja tunnetilaa erilaisissa arjen tilanteissa. Reflektiivisen funktion kautta vanhemman on mahdollista ymmärtää ja ennakoida paremmin omaa ja lapsensa käyttäytymistä ja säädellä omaa ja lapsensa tunnetilaa. Heikon reflektiivisen funktion on todettu toimivan välittäjänä heikon vuorovaikutuksen laadun ja turvattoman kiintymyssuhteen siirtymisessä sukupolvelta seuraavalle. Sen vahvistamiseen suunnatut väliintulot ovat erityisen merkityksellistä korkean psykososiaalisen riskin ryhmissä, esim. lastensuojelutyössä. Yhdysvalloissa Yalen yliopistossa on kehitetty haastattelumenetelmät, joiden avulla vanhemman reflektiivistä funktiota voidaan tutkia ja arvioida.

 Tavoite:Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää reflektiivisen funktion käsitteeseen ja sen arviointiin erityisesti pienen lapsen vanhemmuudessa. Seminaari toimii samalla pohjustuksena erilliseen, myöhemmin toteutettavaan, ensimmäiseen suomenkieliseen, 2-päiväiseen RF-menetelmäkoulutukseen (Pajulo, Kalland). 

 Aika:perjantai 8.12. 2006 klo 9.30 – 16.00

 Paikka: Tampere

 Kouluttajat:

 Marjukka Pajulo, LT

Lastenpsykiatri, tutkija, psykoterapeutti

Tampereen yliopisto ja Ensi-ja turvakotien liitto ry

 

Mirjam Kalland, KT

Sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti, tutkija, psykoterapeutti

Helsingin yliopisto ja Folkhälsan Research Center

Kohderyhmä:Lastenpsykiatrit, aikuispsykiatrit, tutkijat, psykologit, psykoterapeutit, muut lapsiperheiden kanssa työskentelevät tai aiheesta kiinnostuneet.