Interpersoonallinen psykoterapia

15.6.2006

Interpersoonallinen psykoterapia 15.-17.6.2006

IPT eli interpersoonallinen psykoterapia on terapiasuuntaus, jota on kehitetty mm. dynaamisen ja kognitiivisen terapian pohjalta erityisesti depressiopotilaiden hoitoon. Siitä ei ole aiemmin järjestetty Suomessa varsinaiseen terapiatyöhön pätevöittävää kurssia, vaan kurssit ovat olleet ns. tutustumiskursseja. Nyt järjesteillä on Tampereelle ensi kesäkuuksi 15.-17.6.2006 (to-la) kurssi, joka pitää sisällään IPT:n teoriaosuuden. Opetusta on kolmena päivänä yhteensä n. 24 tuntia. Teoriakouluttaja on Moision sairaalan vastaava psykologi, PsL Jarmo Kontunen. Koulutuspaikka Tampereella on yliopiston kliinisen lääketieteen laitos TAYSin kantasairaalan vieressä. Koulutukseen pääsee max. 9 henkeä. Tämä teoriaosuus tulee maksamaan 780 euroa (sis. ALV 140 euroa)/osallistuja. Kirjallisuudesta tulee lisäksi kuluja n. 60-70 euroa.

Saadakseen kliinisen pätevyyden käyttää IPT-terapiaa tulee osallistujien teoriaosuuden jälkeen hoitaa kahta depressiopotilasta IPT-tekniikalla kumpaakin 3-4 kk ajan ja saada tähän työnohjausta. Työnohjaus on suunniteltu siten, että se toteutuu myös Tampereella kolmen hengen ryhmätyönohjauksena 180 min kerrallaan kerran kuukaudessa. Työnohjaus alkaisi syksyllä 2006 ja päättyisi keväällä 2007. Työnohjaajana toimii PsL Jarmo Kontunen, joten hänen matkansa lisäävät jonkin verran ohjauksen hintaa. Kaikkineen työnohjaus Tampereella toteutettuna maksaisi talven 2006-7 aikana (8 ohjauskertaa) yhteensä n. 2000 euroa/ osallistuja.

 Ilmoittaudu IPT-kurssille oheisella lomakkeella.